Informació específica: 

  • Assessorament laboral per correu electrònic i telèfon en l'intepretació i l'aplicació del Conveni del Sector. 
  • Defensa dels interessos del sector en les negociacions col.lectives.
  • Gestió de les negociacions per a les taules salarials anuals i per als futurs nous convenis. 
  • Representació del sector davant el Departament d'Ensenyament i Consell Escolar de Catalunya.
  • Informació específica: calendaris oficials, normatives noves, DOGC, BOE, etc...
  • Organitzar xerrades, conferències i events relacionats amb el sector pedagògic, educatiu i empresarial.
  • Coordinar la difusió d'activitats entre els associats, per correu electrònic. 
  • Donar a coneixer, sense cap compromis previ, diferents empreses que prestin els seus serveis als associats en condicions preferents, per mitjà d'acords de col.laboració signats per EPIC.

 

ENTITATS i EMPRESES AMB ACORDS DE COL.LABORACIÓ: