L'Associació d'Escoles Privades Independents de Catalunya amplia, per primera vegada, la seva actuació fora del territori català i integra a un dels centres privats més capdavanters i innovadors d’Andorra

Andorra, 7 de desembre de 2023. Amb l’esperit d’establir sinergies col·laboratives i fomentar l’associacionisme i la unitat entre els empresaris del sector educatiu privat, EPIC i Agora Andorra International School segellen avui un acord de col·laboració i compromís per a seguir potenciant el lideratge educatiu de l’escola privada. En paraules del president d’EPIC, Àlex Cerdà, “la voluntat de l’Associació sempre ha estat créixer i unir als representants de l’ensenyament privat, amb el ferm compromís de representar i defensar els legítims interessos de les escoles associades. Amb aquest acord de col·laboració que avui formalitzem, donem un pas més per tal de seguir avançant conjuntament a favor dels qui representem l’educació privada no concertada”. 

Aquest vincle institucional pretén establir les bases que regularan les relacions entre ambdues entitats, posant el focus en la vessant educativa i pedagògica. En aquest sentit, es pretén fomentar la formació contínua i la innovació educativa i propiciar el debat educatiu a través de la participació en jornades formatives, congressos i altres esdeveniments educatius que EPIC organitzi al llarg del curs. “Que Agora Andorra International School pugui participar dels actes pedagògics o de qualsevol altre activitat relacionada amb la formació i el reciclatge dels titulars de les empreses associades i del seu personal, contribuirà a facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i de propostes d’innovació educativa entre tots els representants de l’ensenyament privat”, assenyala la directora del centre, Clara Pintat. 

Agora Andorra International School compta amb una sòlida trajectòria en excel·lència i compromís educatiu, formant als seus alumnes en les competències i habilitats que demanda la realitat social i professional del segle XXI. “Formem als nostres alumnes per a què siguin capaços d’adaptar-se a un món en constant evolució i, per això, els professionals que integrem aquest centre, hem de continuar apostant per la cooperació i el vincle estratègic entre els representants del nostre sector. De la mà d’EPIC, seguim fomentant aquest esperit col·laborador i apostem per enfortir-lo”, apunta la Sra. Pintat. 

L’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya celebra aquesta unió i dona la benvinguda oficial a l’Agora Andorra International School. “És un veritable plaer que EPIC compti entre els seus membres a l’Agora Andorra, que és un exemple de qualitat i excel·lència educativa i que de ben segur contribuirà a propiciar sessions de reflexió i debats educatius intensos”, conclou el Sr. Cerdà. 

 

L'Associació d'Escoles Privades Independents de Catalunya fa públics els resultats de l’Estudi de Preus d’Escoles Concertades a Catalunya, que constata que el 100% dels centres visitats cobren quotes a les famílies.

 Barcelona, 24 d’octubre de 2023. L’informe prova que el 100% de les 64 escoles concertades investigades cobren una quota base mensual a les famílies*, contravenint la normativa autonòmica i estatal que regula les activitats complementàries i el seu caràcter voluntari i no lucratiu.

 *En aquest estudi, la proposta mostral representa un percentatge significatiu d’escoles concertades a Catalunya, però no és limitatiu als casos examinats, sent el cobrament de quotes una pràctica irregular estesa en altres centres arreu del territori.

 L’estudi identifica, per setè any consecutiu, irregularitats en les quotes que estableixen algunes escoles concertades a Catalunya. Aquesta investigació reflexa una mostra consistent i significativa de l’univers d’escoles concertades a Catalunya; exemples d’escoles que segueixen atemptant contra la legalitat vigent i accentuant un model de desigualtat i competència deslleial respecte al conjunt del sistema educatiu català.

 Un any més, Catalunya lidera la quota màxima que es cobra a les famílies de l’escola concertada. L’informe revela que la quota més elevada és la de St. Paul’s de 1.000€. Així mateix, constata que la quota base mitjana a Catalunya és de 214,5€, i es manté de nou aquest mesurament per sobre dels 200€ mensuals, import al que s’han de sumar la resta de despeses escolars com el menjador o el transport. “Que el 100% de les escoles visitades cobrin la quota base a les famílies és vulnerar el principi de gratuïtat en l’educació, atemptar contra la legislació vigent i permetre que una part de les escoles concertades a Catalunya continuï lucrant-se amb aportacions de les famílies”, apunta Àlex Cerdà, president d’EPIC. L’informe també reflexa que el 81% de les escoles augmenten la seva quota respecte a l’any anterior amb una mitjana de 14,7€. Catalunya, en comparació amb la resta de dades analitzades en altres comunitats autònomes, destaca per l’obligatorietat en el cobrament de les quotes, que continua sent el patró més generalitzat, exigint el pagament de la quota al 95% de les famílies.

 La consultora Garlic B2B, que lidera aquest estudi, duu a terme la investigació mitjançant la metodologia Mystery Shopper, a través de simulacions de famílies que sol·liciten informació per a la matriculació dels seus fills en etapes d’educació obligatòria per al curs 2023/24 en escoles concertades a Catalunya. L’estudi ha identificat que hi ha variacions en les quanties que es cobren a les famílies en funció de les etapes educatives, detectant un increment mitjà de les despeses en les etapes superiors. Així mateix, en algunes escoles també es cobren a les famílies un seguit de pagaments addicionals en concepte de donació a la fundació en format de pagament únic.

 En paraules del president d’EPIC, “aquesta situació d’incompliment normatiu flagrant porta perpetuant-se des de fa molts anys i el Departament d’Educació és plenament conscient de les irregularitats que exerceix una part de l’escola concertada, que acaba desvirtuant el sistema de concerts i les bones pràctiques de gran part del sector. Reclamem de l’Administració un paper actiu i corrector davant d’aquest context i insistim en què es posi fi a aquestes pràctiques abusives. Les escoles concertades que reben diners de l’Administració no poden seguir lucrant-se a costa de les famílies”.

 Des de l’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya fem una crida a les Administracions Públiques autonòmiques per a què es garanteixi el seguiment normatiu i es limiti l’actual context d’escoles concertades que actuen com a entitats mercantils amb ànim de lucre, tot generant una competència deslleial per a tots els que integrem el sistema educatiu català.

 

INFORME: