El 18 de novembre representants de la Junta Directiva de l'Associació d'Escoles Privades Independents de Catalunya – EPIC – van mantenir una reunió amb el nou director general de Centres Concertats i Centres Privats, Ramon Montes, amb motiu del seu recent nomenament.
La reunió va servir per a evidenciar la bona disposició del director general d’escoltar les demandes de l’ensenyament privat a Catalunya i, en aquest sentit, es va acordar la celebració de reunions periòdiques per a avançar en aquells assumptes que afecten al sector.
Durant la trobada es va debatre sobre la necessària regularització d’una part de l’escola concertada que cobra quotes irregulars a les famílies i que genera una situació, etiquetada per ell mateix, de perversió en el sistema. En aquest punt, va reconèixer l’existència de competència deslleial respecte als centres educatius privats i, en aquest sentit, l’Associació va anunciar que està treballant en una nova redacció del Decret de concerts educatius amb la finalitat d’establir limitacions efectives en el control dels fons públics. El director general va considerar especialment important el fet de regular i clarificar aquesta situació.
La reunió també va servir per a plantejar la proposta de desgravació fiscal per despeses educatives dins del tram autonòmic de l’IRPF. Una situació que actualment perjudica a les famílies com a conseqüència de la duplicació en el pagament de les places escolars.
Per últim, i en relació als recents anuncis del Departament d’Educació, el director general va afirmar que la reducció de les ràtios a 20 alumnes no afectarà al sector de l’ensenyament privat. Es tracta, per tant, d’una reducció totalment enfocada a l’escola pública i a aquella part de l’escola concertada que compleixi certs requisits. Respecte a l’anunci sobre la gratuïtat en l’educació de 2 a 3 anys, va afirmar que les ajudes es destinaran també als centres privats. EPIC celebra aquestes dues notícies que es sumen a la resta de compromisos adquirits pel Departament.
L’Associació valora de forma molt positiva aquesta trobada i desitja que la col·laboració entre l’Administració i la comunitat de centres educatius privats es mantingui al llarg de tota la Legislatura.

 

 

 

Representants de l'Associació d'Escoles Privades Independents de Catalunya – EPIC van mantenir el passat dimecres una reunió amb el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i la directora general de Centres Concertats i Centres Privats, Pilar Contreras, per a traslladar les seves propostes en aquest inici de curs. A la trobada van assistir Àlex Cerdà, president d’EPIC, Montse Julià, vicepresidenta primera, i Vicenç Gandol, vocal de la Junta Directiva.

El conseller d'Educació va considerar insòlites les evidències en el cobrament de quotes irregulars a les famílies, en contra de la gratuïtat de l'educació obligatòria en centres sostinguts amb fons públics, i va proposar posar en marxa eines jurídiques per a revertir aquesta situació catalogada, per ell mateix, com a injusta. La voluntat de cooperació entre totes dues parts va quedar patent després del compromís del conseller de revisar el Decret de concerts educatius i l’oferiment d’EPIC a formar part de l'elaboració de propostes per a la seva modificació. En aquest sentit, l’Associació està treballant en una nova redacció del Decret amb la intenció de presentar al Departament d’Educació una versió que fixi limitacions efectives en el control dels fons públics destinats a l’educació i que serveixi de base per al document final presentat pel Departament.

La reunió també va servir per a posar sobre la taula altres aspectes rellevants per als interessos de l'Associació. Un d'ells va ser la proposta d’EPIC de desgravació fiscal per despeses educatives dins el tram autonòmic de l'IRPF que depèn de la Generalitat. Un procediment que perjudica a les famílies a causa de la duplicació en el pagament de les places escolars. Per aquest motiu, EPIC està elaborant un model de desgravació fiscal per a les famílies que presentarà a l’Administració amb la intenció d’accelerar la seva implantació i, alhora, contribuir a ser més proactius amb les entitats públiques.

Així mateix, en relació amb el recent anunci sobre la gratuïtat en l'educació de 2 a 3 anys, el Departament va transmetre el propòsit de plantejar altres ajudes en l'educació infantil de primer cicle per als centres propis i centres integrats. Una altra bona notícia per a les nostres escoles que s’afegeix a la resta de compromisos adquirits per l'Administració.

L’Associació valora molt positivament aquesta trobada i agraeix la disposició del Departament d'escoltar els reclams del sector de l'ensenyament privat a Catalunya. Per la seva part, EPIC va reiterar el seu ànim de col·laboració amb l'Administració Pública i la petició que es mantingui una bona interlocució amb la comunitat educativa. Els centres que integren la xarxa d’EPIC, com a referents en el lideratge educatiu del país, han quedat degudament representats en una trobada valorada com molt positiva per tota la Junta Directiva de l'Associació. EPIC i el Departament d'Educació van acordar establir un calendari de reunions periòdiques per a avançar en totes aquelles temàtiques que afecten el sector.