EPIC i ELS SINDICATS SIGNEN EL CONVENI COL·LECTIU DEL SECTOR PER ALS ANYS 2020-23 i LES TAULES SALARIALS DEL 2020 i 2021.

EPIC celebra la signatura del conveni col·lectiu de treball de l’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya per als anys 2020-2023 i de les taules salarials 2020-2021. Després de mesos de negociació amb els sindicats, finalment, s’oficialitza un acord que comporta canvis significatius en el sector.

Es tracta d’una signatura molt esperada que fixa les bases d’actuació per als pròxims anys i actualitza alguns aspectes rellevants com les condicions laborals dels Tècnics d’Educació Infantil i inclou, entre d’altres, una nova redacció en relació al Contracte Fixe Discontinu, el Contracte a Temps Parcial i el Contracte de Relleu. Així mateix, i sent conscients de la seva necessitat, les parts negociadores s’han compromès a regular la situació laboral que es produeix com a conseqüència de les sortides de l’alumnat amb pernoctació.

L’associació també celebra l’acord respecte a les taules salarials i posa de manifest l’important esforç que han dut a terme tots els professionals del sector, tant empresaris com treballadors de totes les etapes, per avançar cap a la normalitat.

En un any on s’han posat de manifest moltes dificultats en el sistema educatiu, no volem deixar d’enaltir els enormes esforços dels centres, i especialment dels docents, perquè els alumnes continuessin formant-se en aquestes circumstàncies. És per això que la signatura d’aquest acord cobra especial importància.