El dimecres 18 de maig, EPIC i Santillana van oficialitzar la signatura del conveni de col·laboració entre entitats. Després d’anys de cooperació mútua i treball conjunt en benefici del sector educatiu privat a Catalunya, el present conveni regularitza les relacions entre ambdues entitats pel que fa al patrocini de l’Associació.

L’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya agraeix el compromís de Santillana envers l’educació i l’ensenyament privat a Catalunya i desitja continuar avançant conjuntament per fer front als nous reptes i canvis que vagin sorgint en el sector.