EPIC celebra l’acord i la signatura de les taules salarials del 2022. Després de setmanes intenses de negociació amb les representacions sindicals s’ha formalitzat el pacte entre les parts, amb efectes des de l’1 de gener del present any.

Es tracta d’una signatura molt esperada que, donades les complexes circumstàncies actuals, constitueix un acord especialment significatiu i beneficiós per a tot el sector de l’educació privada a Catalunya. Addicionalment, el nou increment del Salari Mínim Interprofessional també ha estat incorporat a les taules salarials del 2022 pel que fa al conjunt dels salaris dels treballadors.

L’Associació també posa de manifest l’esforç realitzat per totes les parts implicades en aquest acord i valora l’esperit de consens i col·laboració entre les parts.