MISSIÓ

EPIC, és l’Associació de Escoles Privades Independents de Catalunya,  que té com a fi essencial la promoció, desenvolupament i defensa de l'ensenyament  lliure i independent al territori de Catalunya, contribuint a la millora de la qualitat de l'educació.

VISIÓ

 • Ser una associació educativa de referència per a la societat, pel lideratge educatiu dels col·legis membres.
 • Facilitar la millora i adaptació dels col·legis associats a la nova realitat educativa i social del segle XXI.
 • Propiciar el debat educatiu en la societat.
 • Ser referencia important  per a les famílies en l'elecció d'un col·legi.
 • Ser el principal interlocutor de l'educació privada a Catalunya.
 • VALORS

 • Compromís amb la qualitat i la millora educativa i pedagògica.
 • Llibertat ideològica  i de  pensament entre els seus membres.
 • Independència política i econòmica.
 • Defensa de l'excel·lència acadèmica.
 • Afavorir la formació contínua i la innovació educativa.
 •